KODEKS NGO

Pracownicy w działalności organizacji

Organizacje pozarządowe, realizując różne projekty, najczęściej zatrudniają w tym celu dodatkowych pracowników.  Przeprowadzając ankietę pytamy badanych o to czy ich organizacja zatrudnia pracowników. Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała twierdząco na to pytanie. Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami jakie przepisy wymagają zmian mogą to państwo zrobić: wypełniając ankietę -> https://forms.gle/1SLNdr8XcLuue493A biorąc udział w badaniu CATI -> […]

Podatek od nieruchomości w organizacji pozarządowej

Kolejnym tematem omawianym wraz z ankietowanymi jest podatek od nieruchomości. W przypadku organizacji podatek ten musi być płacony gdy jest ona właścicielem np. lokalu w budynku lub wynajmuje lokal od samorządu. Prawie połowa badanych organizacji uważa, że kwota podatku jest zbyt duża i mogłaby być wykorzystana w innych celach statutowych. Poniżej przedstawiamy Państwu rozkład odpowiedzi […]

Z czego mogą wynikać trudności w pozyskiwaniu funduszy na sprzęt?

W poprzednim wpisie udostępniliśmy Państwu informację o tym, jak duży odsetek ankietowanych uważa, że pozyskanie funduszy na sprzęt lub pozyskanie samego sprzętu jest problematyczne. Organizacje które mierzą się z tymi trudnościami, zostały zapytane również z czego to może wynikać. Poniżej przedstawiamy najczęstsze odpowiedzi ankietowanych: Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami jakie przepisy wymagają zmian […]

Fundusze na sprzęt w organizacji

Każda organizacja, w celu lepszego uporządkowania pracy, powinna mieć potrzebny do tego specjalistyczny sprzęt.  W związku z tym, zapytaliśmy ankietowanych czy pozyskanie funduszy na sprzęt lub zdobywanie samego sprzętu jest dla nich problematyczne. Ponad połowa organizacji uznała, że ma spore trudności z pozyskaniem funduszy/sprzętu. Jedynie około 100 ankietowanych uważa, że nie stanowi to da nich […]

Usystematyzowanie regulacji prawnych dotyczących działania organizacji

Regulacje dotyczące działania organizacji potrafią być zawiłe i rozdzielone po różnych aktach prawnych. Według ankietowanych, 92,1% głosów zgadza się ze stwierdzeniem, że regulacje powinny być uporządkowane a brak takiego stanu często stanowi dla nich problem. Jedynie 5,2% organizacji uważa, że nie ma problemów z obecnie usystematyzowaniem regulacji aktów. Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami […]

Tworzenie statutu organizacji

Statut jako dokument zawierający najważniejsze informacje i zasady dotyczące organizacji, powinien być napisany w określony sposób. Przepisy prawa nakładają poszczególne obowiązki jakie statut powinien spełniać. Badając opinię ankietowanych widzimy, że 33,4%  organizacji uważa, że przy tworzeniu statutu zdecydowanie potrzebna jest pomoc prawnika, jedynie 7,7% uważa, że jest to czynność w której nie potrzebują wsparcia. Poniżej […]

Udział województw w badaniu

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy procentowy udział głosów w badaniu z podziałem na wielkość organizacji. W tym tygodniu chcielibyśmy Państwu przedstawić procentowy udział organizacji w badaniu, z podziałem na województwa:   Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami jakie przepisy wymagają zmian mogą to państwo zrobić: wypełniając ankietę -> https://forms.gle/1SLNdr8XcLuue493A biorąc udział w badaniu CATI -> zgłoszenia […]

Wielkość organizacji w badaniu

Przypominamy o możliwości podzielenia się z nami opinią i doświadczeniem zdobytym przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wypełnienie anonimowej ankiety, może mieć realny wpływ na zmiany prawne dla organizacji pozarządowych. Link do ankiety: https://forms.gle/1SLNdr8XcLuue493A Poniżej przedstawiamy procentowy udział głosów w ankiecie z podziałem na wielkość organizacji: Zachęcamy do udziału w badaniu organizacje mające powyżej 200 członków.

Klarowność przepisów ustaw i rozporządzeń odnoszących się do organizacji pozarządowych

Klarowność przepisów ustaw i rozporządzeń odnoszących się do organizacji pozarządowych ma duży wpływ na ich funkcjonowanie. Ponad 51% ankietowanych uważa, że część przepisów jest dla nich niezrozumiała. Jedynie 1% ankietowanych uważa, że przepisy w całości są zrozumiałe.   Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami jakie przepisy wymagają zmian mogą to państwo zrobić: wypełniając ankietę […]

Największe wyzwania organizacyjne przy realizacji celów statutowych

Realizacja celów statutowych wiąże się z różnej wielkości wyzwaniami stawianymi przed organizacjami. Ponad 30% ankietowanych uważa, że niewystarczające środki finansowe mają bardzo duży wpływ na trudności organizacyjne przy realizacji celów statutowych. Natomiast według ankietowanych najmniejszy wpływ na trudności ma brak wolontariuszy/członków w organizacji. Poniższy wykres przedstawia ilość głosów* określających daną przyczynę, jako mającą największy wpływ […]

Skip to content