KODEKS NGO

Działalność gospodarcza organizacji

Podczas przeprowadzania badania wśród ankietowanych, uzyskujemy informacje określające daną organizację, np. dzięki odpowiedziom wiemy, że:

52% ankietowanych organizacji prowadzi działalność gospodarczą

Ankieta służąca badaniu CATI, podzielona jest na dwie części. Pierwsza część służy lepszemu poznaniu ankietowanej organizacji (rodzaju i wielkości), natomiast druga część zawiera informacje jakie organizacja przekazuje badającym, na temat przepisów prawa w tworzeniu organizacji pozarządowych.

Każdy z ankietowanych ma możliwość przekazania własnych wniosków/propozycji rozwiązania problemów, z którymi mierzy się taka organizacja.

Skip to content