KODEKS NGO

Etap Pierwszy

Pierwszym etapem projektu jest przeprowadzenie badań ankietowych oraz badań CATI. Badaniami ankietowymi zostanie objętych minimum 3000 podmiotów. Przedstawicieli organizacji pozarządowych zachęcamy do wypełnienia ankiety. Jej wyniki będą analizowane przez zespół ekspertów, który zaproponuje rozwiązania problemów.

Skip to content