KODEKS NGO

Fundusze na sprzęt w organizacji

Każda organizacja, w celu lepszego uporządkowania pracy, powinna mieć potrzebny do tego specjalistyczny sprzęt. 

W związku z tym, zapytaliśmy ankietowanych czy pozyskanie funduszy na sprzęt lub zdobywanie samego sprzętu jest dla nich problematyczne.

Ponad połowa organizacji uznała, że ma spore trudności z pozyskaniem funduszy/sprzętu. Jedynie około 100 ankietowanych uważa, że nie stanowi to da nich przeszkodę.

*Stan głosów na dzień publikacji wpisu.

Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami jakie przepisy wymagają zmian mogą to państwo zrobić:

Czekamy na Państwa wiadomości!

Skip to content