KODEKS NGO

Największe wyzwania organizacyjne przy realizacji celów statutowych

Realizacja celów statutowych wiąże się z różnej wielkości wyzwaniami stawianymi przed organizacjami. Ponad 30% ankietowanych uważa, że niewystarczające środki finansowe mają bardzo duży wpływ na trudności organizacyjne przy realizacji celów statutowych. Natomiast według ankietowanych najmniejszy wpływ na trudności ma brak wolontariuszy/członków w organizacji.

Poniższy wykres przedstawia ilość głosów* określających daną przyczynę, jako mającą największy wpływ na trudności organizacyjne przy realizacji celów statutowych:

* aktualny stan głosów w badaniu na dzień publikacji wpisu
 

Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami jakie przepisy wymagają zmian mogą to państwo zrobić:

Czekamy na Państwa wiadomości!

Skip to content