KODEKS NGO

Podatek od nieruchomości w organizacji pozarządowej

Kolejnym tematem omawianym wraz z ankietowanymi jest podatek od nieruchomości. W przypadku organizacji podatek ten musi być płacony gdy jest ona właścicielem np. lokalu w budynku lub wynajmuje lokal od samorządu.

Prawie połowa badanych organizacji uważa, że kwota podatku jest zbyt duża i mogłaby być wykorzystana w innych celach statutowych.

Poniżej przedstawiamy Państwu rozkład odpowiedzi w ankiecie.

"Kwota podatku jest zbyt duża, moglibyśmy za nią zrealizować cele statutowe"
"Organizacje pozarządowe powinny być zwolnione z tego podatku"
"Liczymy się z ilością środków, które są przeznaczane na podatki"

Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami jakie przepisy wymagają zmian mogą to państwo zrobić:

Czekamy na Państwa wiadomości!

Skip to content