KODEKS NGO

Przebieg projektu

Wciąż znajdujemy się w pierwszym etapie projektu, gdzie prowadzimy badania ankietowe oraz badania CATI. Ankietowani często pytają o kolejne etapy projektu. Harmonogram przedstawia się następująco:

  1. prowadzenie badań ankietowych oraz badań CATI – to miejsce na podzielenie się swoimi doświadczeniami przez przedstawicieli organizacji pozarządowych;
  2. zaproponowanie rozwiązań przez ekspertów – w tym etapie eksperci przeanalizują wszystkie odpowiedzi i zaproponują rozwiązania;
  3. przygotowanie projektu “Kodeksu NGO”;
  4. przeprowadzenie badań fokusowych – to kolejny etap, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Tym razem ocenią oni proponowane rozwiązania prawne;
  5. przygotowanie publikacji, prezentujących całość zebranych wyników.

 

Etap pierwszy potrwa do początku sierpnia i do tego czasu mogą Państwo wypełniać ankietę projektową -> https://forms.gle/1SLNdr8XcLuue493A

Zachęcamy również do kontaktu mailowego w celu umówienia się na badanie telefoniczne -> polskietowarzystwoprawango@gmail.com

Skip to content