KODEKS NGO

Rodzaje organizacji w badaniu

W projekcie „Kodeks NGO – przepisy prawa a społeczno-gospodarcza rola organizacji pozarządowych” udział biorą następujące rodzaje organizacji:

  • Fundacja,
  • Stowarzyszenie zwykłe,
  • Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • Uczniowski klub sportowy zarejestrowany u Starosty,
  • Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej, zarejestrowany u Starosty,
  • Koło Gospodyń Wiejskich,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Poniżej przedstawiamy procentowy udział w badaniu poszczególnych organizacji:

Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami jakie przepisy wymagają zmian, mogą to państwo zrobić:

Skip to content